برگردیم یا برویم؟

بعد از شستشو در حمام گرم الهی، رمضان -که به معنی شدت گرماست- ، آینه‌ی دل، برای انعکاس جمال محبوب صاف می‌شود؛ اما آیا این امر باید دقت، مراقبه‌ و تلاش بیشتری را به دنبال ‌آورد، یا رکود و برگشت به مسیر گذشته؟! بعد از جلوه‌ی زیبایی‌های خدا در ماه رمضان، آیا انسان بیشتر شایق می‌شود به حرکت به سوی محبوب، یا سر را گذاشتن و خوابیدن؟!

برگرفته از سخنرانی‌های استاد لطفی‌آذر، در خصوص ماه شواللطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید