بعثت، راهی به قرب

راه قرب به خدا، تنها مانع‌برداری از فطرت و قلب انسان‌ها است و بعثت پیامبر(صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم) برای گشودن همین راه است. پیامبر(صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم) برای همین به دنیا آمده‌اند که از فطرت‌ها حجاب‌برداری کنند. چراکه وجود پیامبر(صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم) و اوصیاءش تنها ظروفی هستند که فطرت الهی را به تمامه و بدون حجاب ظهور داده اند. پس پیامبر اکرم(صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم) مبدائی برای دریافت نور فطرت و الگوئی پیش روی دیگر انسان‌ها شده‌اند تا آیات الهی را در آسمان‌ها و زمین ببینند و حق را در قلوبشان بیابند.

برگرفته از مبحث "علائم ظهور"لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید