تربیت منافق

در دین هیچ اجباری نیست. این یک اصل است که باید آن را در تربیت فرزندان به کار بگیریم. وقتی ما حق اختیار و انتخاب را از فرزندمان می‌گیریم و برایش محیطی برای تجربه فراهم نمی‌کنیم، دچار تزلزل شخصیت می‌شود.

وقتی او را مجبور می‌کنیم مطابق میل ما رفتار کند، لباس بپوشد یا حرف بزند، کم‌کم او را به سوی ریاکاری و نفاق می‌بریم؛ چون مجبور است ظاهرش را خلاف آنچه باطنش می‌گوید، بسازد.

یادمان باشد که ما به عنوان مربی فقط باید شرایط را برای تربیت دینی آماده کنیم و معرفت به حقیقت دین را به فرزندانمان ارائه دهیم، نه اجبار در ظاهر دین را.

برگرفته از مبحث "حسین(علیه السلام) رحمت واسعه" محرم و صفر 1436لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید