تشنگی دل‌ها در اوج غرق شدن در دنیا!

امروز انسان هر چه از طبیعت بخواهد، به دست می‌آورد و چیزی در طبیعت نمانده، که او حسرت به دست آوردنش را داشته باشد! زیرا هر چه اراده کند، در قالب تکنولوژی پیدا می‌شود. اما هیچ یک از مظاهر دنیایی همچون تنوع در خوراکیها، نوشیدنی‌ها، تفریح‌، خنده، فکاهی و...، قلب او را سیراب نکرده است. خود این تشنگی، دلیل بر وجود دلی است که با نوشیدن شرابِ رفاه دنیایی در جلوه‌ی مدرنیته و تکنولوژی، سیراب نشده و دنبال حقایقی ورای ماده می‌گردد. آدمی دنبال فطریّات خود است و پاسخ تشنگی‌اش را تنها در شناخت قلبیِ فضایل اهل‌بیت(علیهم‌السلام) می‌یابد.

کتاب قلب، عهدنامه الست؛ صفحه‌ی 32-34لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید