جمال یا تجمل؟

جمال و تجمّل زمين‌ تا آسمان با هم فرق مي‌كند. تجمّل نمود و مانور زیبایی است. کسی که برای خرید یک لباس ده‌ها مغازه را می‌گردد، گرفتار تجمّل است نه طالب جمال.

برگرفته از سخنرانی‌های استاد لطفی‌آذر، در خصوص ماه شواللطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید