حج، دانشگاه آدم‌سازي

حج، دانشگاه آدم‌سازي است و قدم به قدم انسان را مي‌پروراند؛ فقط به اين شرط که ما استعداد، آمادگي و قابليت براي گرفتن آثار باعظمت آن را داشته باشيم. مثلاً "منا" سرزمين آرزوهاست و اثرش اين است که ما را به آرزوها برساند، اثر "عرفات" اين است که ما را به عرفان و معرفت برساند و اثر "مشعر" اين است که شعورمان را بالا بَرد.

برگرفته از کتاب سلوک حج، صفحه‌ی 73لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید