حج، سفری عرفانی

حج، سفري ساده و شبيه سفرهاي معمولي نيست؛ بلکه مسافرتي معنويو عرفاني است، که بايد آداب و شرايط آن به خوبي شناخته و رعايت شود. هر کس استطاعت داشت و عازم شد، بايد در اين سفر، بسيار ياد آخرت کند و از ديدن شگفتي‌هاي بسيار، به قدرت آفريدگار پي برَد و با اهل معرفت، صحبت کند و مکارم اخلاق و آداب پسنديده را کسب نمايد.

برگرفته از کتاب سلوک حج، صفحه‌ی 78لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید