حج، پيمانی برای بندگی

ما با قصد حج مي‌خواهيم خود را از هر قصد و پيماني آزاد کنيم و اهل بندگي خدا شويم. پس بنا را بر اين بگذاريم که با ورود به مکه و پس از آن، همه‌ي کارها را فقط به اذن خدا انجام دهيم، تا قلبمان از همه چيز دور و به او نزديک شود. در اين صورت است که خدا همه‌کاره‌ي ما مي‌شود و ولايت و سرپرستي‌مان را به عهده مي‌گيرد. اما به يقين بدانيم که تا از همه چيز دل نکنيم، چنين شرايطي فراهم نمي‌شود. اين سفر بيرون، بدون سفر دروني، نتيجه نمي‌دهد. پس بايد در نيت خود، سخت دقت کنيم و تصميمي بزرگ بگيريم..

برگرفته از کتاب سلوک حج، صفحه‌ی 81لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید