حماسۀ فاطمی

حضرت علی(ع) و فاطمه(س) هر دو با هم ولایت را ظهور دادند. هرچند چهارده معصوم(ع) به طور اتّم و اکمل تمام صفات و اسماء الهی را دارا بودند، اما علی(ع) حماسه را از قامت زیبای زهرا(س) ظهور داد تا تاریخ نگوید زن، قدرت ندارد و خانه‌نشین و مظلوم است؛ با حماسۀ فاطمه(س) بود که نفس ظالمان آشکار شد. حماسه‌ای که می‌آموزد هر کس، در هر مقام و با هر نوع وابستگی، اگر مقابل حق بایستد، باید با او مقابله کرد.

برگرفته از کتاب فاطر هستی، صفحۀ 198لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید