حکومت امام زمان؛ وجود محض

حكومت امام زمان)عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) مانند اجدادشان نیست که نيستي و هستي با هم جمع باشد؛ نيستی، همان عالم ماهيت است؛ "كل من عليها فان". در آن زمان، تمام دنیا و مافیها يك طرفه مي‌شود: هستی محض! دیگر کسی نگران دیروز و فردا نیست؛ چرا که هر دو فانی هستند. همه در حال زندگی می‌کنن. حال، عین فطرت است. چرا که تکوین و تشریع هماهنگ خواهند بود. پس مرگ و نیستی یعنی انسان از جاذبه‌ي بقا خود را به جاذبه‌ي فنا بكشاند.

برگرفته از سخنرانی‌های استاد لطفی‌آذر، در خصوص ماه شواللطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید