خبر آمد خبری در راه است

اي كاش به همان اندازه كه خبر‌هاي اين سويی را جدّي مي‌گيريم و به آن، شائق و مايل مي‌شويم، خبر‌هاي عالم معنا را هم جدّي بگيريم، ولي افسوس و صد افسوس، هيچ گاه خبر‌هاي غيبي جز براي اوحدي از انسان‌ها عامل تحريك شوق و ميل به سوي مبدأ و منشأ خبر نشده؛ و اين، مصيبت و دردي است بس عظيم، و علّتي است بس وحشتناك، كه علت عالم خلقت را پس پرده‌ي غيبت برده است!

اي كاش غدير را جدّي مي‌گرفتند؛ اي كاش ولادت مهدي را جدّي مي‌گرفتند؛ و اي كاش ما امروز انتظار و آمدن آقا را جدّي مي‌گرفتيم! اي كاش به باور ما مي‌نشست ولي‌نعمتمان آمده، پشت در نشسته و منتظر است در را باز كنيم!

برگرفته از کتاب آمادگی برای ظهور، صفحه‌ی 14 و 15لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید