خود را در معرض خورشید رجب قرار ده

همان‌طور که در ساعتی از روز، خورشید پایین می‌آید، تا جایی که سایه محو می‌شود، در ماهی از سال به نام رجب، من‌ها، ماهیت‌ها، خودی‌ها و گناه‌ها محو می‌شوند. به شرطی که فرد، خود را در مقابل نور آن قرار دهد و به اختیار، انتخاب، شوق، جذبه و عشق در معرضش قرار گیرد؛ از سختی‌هایش فرار نکند؛ به عادات غلط یازده ماه و عبادات صوری بسنده نکند و پا را در وادی مشکلات و سختی‌هایش بگذارد، تا ببیند که چطور این ماه، او را زنده می‌کند و بالا می‌برد. پس ای قلب، ای انسان منتخب، این یک ماه را دریاب!

برگرفته از کتاب "رجب شهرالله"، صفحۀ 52لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید