دحوالارض روز سعه‌ی صدر

دحوالارض روزي است که زمين وجودي ما مي‌تواند گسترده شود و سعه بگيرد. از آنجا که سعه‌ي صدر محور اتّصال ما به عالم غيب است، به هر اندازه وجود ما ضيق و تنگی داشته باشد، به همان اندازه راه رسيدن به نورِ وجود برایمان بسته مي‌شود.

 

برگرفته از سخنرانی‌های سرکار خانوم لطفی‌آذر در رابطه با دحوالارض

 لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید