در محرم باید گریست

در محرم باید گریست! نه برای پركشیدن خود حسین‌بن‌علی‌(علیه‌السلام) و نه برای دست‌بسته بودنش، یا تشنه و مظلوم شهید شدنش...

در محرم باید گریست! بر "ظلمنا انفسنا"، بر رفتارهای ظالمانه و غافلانه‌ای كه نفس بشر بر خود تحمیل می‌كند؛ باید به اندازۀ تاریخ بر مردمی كه با جهل، خود را از فیض وجود امام محروم ساخته‌اند، گریست! باید بر ما محبین آخرالزمانی، كه اماممان را در وجود تنها گذاشته‌ایم و ندای "هل من ناصر"ش را پاسخ نمی‌دهیم، گریست!

برگرفته از کتاب "تأثیر امام در تعدیل عواطف"، ج 1، صص 25-27.لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید