دلت پاک باشد؟

كسي که قدم اول را در پيروي از دستورات فقهي دين برندارد، حتي اگر با رياضات غير شرعي، به پله‌ي دوم يعنی باطن راه يابد، پايش مي‌لنگد و احتمال سقوطش زياد است. اين، وهم شيطاني است که تصور کنيم نيازي به مقيد شدن به دستورات فقه، نيست و فقط بايد دلمان پاک باشد! لذا اولين قدم، براي نشستن در جايگاه بندگی و از دست دادن رنگ‌ها و حدود، فاني کردن خواست‌هاي خود در تمام ابعاد - عبادت، ازدواج، خريد و...-، در اوامر مرجع تقليدمان است.

کتاب ذیقعده قعود در جایگاه بندگی، صفحه‌ی 24 و 25لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید