دوست داشتن دنیا تا کجا؟

انسان اگر مال خود را به خاطر خدا دوست بدارد، جایی که خدا بخواهد، برای حفظ آن تلاش و مراقبت می‌کند و جایی که خدا بخواهد، به راحتی آن را در مسیر حق صرف می‌نماید؛ یا وقتی فرزندش را برای خدا دوست دارد، اگر چه به خاطر تکلیفی که نسبت به او دارد، ممکن است از عبادت و مستحبّاتش بزند، اما هرگز به خاطر او نافرمانی خدا را نمی‌کند.

کتاب شب قدر، معراج محبت، صفحه‌ی 86لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید