ذی القعده ماه بندگی

در باند پرواز، کنده شدن از جاذبۀ زمین و رسیدن به نقطۀ اوج بندگی کار آسانی نیست و مجاهده‌ای سخت و بی وقفه در میادین امتحان را می‌طلبد؛ برای همین در ماه ذی‌القعده به چِلّه‌گیری و مراقبت دائمی توصیه شده است.

چله‌گرفتن فقط متعلق به افعال و عبادات نیست؛ بلکه علاوه بر اصلاح فعل، باید چله‌هایی برای اصلاح خصلت‌ها گرفت. چراکه از بین بردن خصلت‌های بد و جایگزین کردن خصلت‌های نیکو اساس چله‌گرفتن است.

اما اگر چله‌ها و انجام عبادات فقط به قصد خودِ عبادت باشد، نه تنها انسان را از جاذبه‌ها جدا نمی‌کند، بلکه بعد از گذشت چهل روز، آدمی بیشتر در گل فرومی‌رود! زیرا شیطان به خاطر خواندن دعاها و انجام عبادات، رنگی از غرور و سرمستی بر دل او می‌زند؛ رنگی که شاید بر دل ماندگار شود...

برگرفته از بیانات استاد لطفی آذرلطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید