راه‌های اشتداد محبت

ظهور و اشتداد محبت الهی که همان محبت اهل‌بیت(علیهم‌السلام) است، از دو راه حاصل می‌شود: اولین راه، اندیشیدن در صفات نیکو و پسندیده‌ی ایشان، و شنیدن، پذیرفتن و ادراک فضایل و اوصاف آن بزرگواران است که خود به خود، گرایش‌های درونیِ آدمی را تغییر داده، او را به صفات الهی آنان متمایل می‌کند. دومین راه اکتساب محبت، اندیشیدن در نعمت‌های بی‌شماری است که خداوند به واسطه‌ی آن ذوات مقدس به ما عطا کرده است. چنان‌چه، تمام توفیقات و نعمت‌های دنیوی و اخروی ما، عنایت اهل‌بیت(علیهم‌السلام) و به واسطه‌ی وجود ایشان می‌باشد.

کتاب قلب، عهدنامه الست؛ صفحه 21لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید