راه رسیدن به کرامت

موانع کرامت انسان، ذلت و حقارت نفس، گناه و رذایل نفسانی است و راه رسیدن به کرامت انسانی، تقواست. "إِنَّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أتْقاكُم‏"[1] و اولین قدمِ تقوا، ترک گناه در فعل، خصلت و اندیشه است. تا انسان ترک گناه نکند، هر چه نماز بخواند، روزه بگيرد، قرآن بخواند، فايده‌ای ندارد.

رمضان ضیافت الله، صفحه‌ی 47

 


[1]- سوره‌ حجرات، آيه‌ 13.لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید