رجب، گذرگاه رمضان

شناخت دقیق و همه جانبه‌ی ماه رجب، برای سالک إلی الله از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است چراکه رجب همچون گذرگاهی است که سالک صادق را به ماه شعبان و رمضان می‌رساند.

کتاب رجب شهرالله، صفحه‌ی 13لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید