رمضان، ماه رحمت خاصه

از خصوصيات ماه مبارک رمضان، رحمت است. رحمت؛ یعنی توجهات، نيکی‌ها و بخشش‌های خاص حق‌تعالی. البته ذره‌ای از ذرات هستی را نمی‌يابيم که از شعاع جاذبه‌ی رحمت خداوند بيرون باشد. ولی رحمتی که در ماه مبارک از ذات اقدس الهی ظهور می‌کند، در ماه‌های ديگر يافت نمی‌شود. حال با وجود وسعت اين رحمت در ماه مبارک، جای تعجب است که کسی نجات پيدا نکند و يا به کمالات وجودی نرسد.

کتاب رمضان ضیافت الله، صفحه‌ی 30لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید