روزمرگي

همهٔ ما برای داشتن یک زندگی خوب تلاش می‌کنیم؛ حالا بعضی‌ها بیشتر، بعضی‌ها کمتر. تلاش برای گذران زندگی، خوب است به شرطی که به روزمرگی تبدیل نشود. 

روزمرگی این نیست که کاری را هر‌ روز، هر هفته و هر ماه تکرار کنیم؛ این است که کارها را بدون توجه به عالم معنا انجام دهیم و فقط دنیا را ببینیم. اینکه خودمان را نشناسیم و هر روز با خودمان غریبه‌تر شویم.

برگرفته از بحث عرفان نفسلطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید