روی دیگر قربانی

در حج تمتع، بر حاجیان واجب است که بعد از رمی جمرۀ عقبی، ‌شتر،‌ گاو یا گوسفندی را قربانی کنند. می‌توان گفت از آنجا که حاکمیت بُعد حیوانی، مانع سلوک انسانی است، حاجی با قربانی کردن، باید اصالت دادن به روح حیوانی را از دست بدهد و امیال حیوانی خود را در سمت و سوی خدایی ارضا کند. تنوع‌طلبی را کنار بگذارد و فقط آن را ببیند و بشنود، که خدا می‌پسندد و آن گونه بخورد و بخوابد، که خدا می‌خواهد. آن وقت است که روح انسانی و خلیفةاللّهی در او ظهور خواهد کرد و دیگر قلبش به غیر خدا تمایل نخواهد داشت.
 

برگرفته از کتاب سلوک حج، صص242 و 243لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید