زمین آسمانی

باید هم ظلمت آخرالزمان و غرب و هم نور انقلاب را بشناسیم، تا بتوانیم فرهنگ غرب را نفی کنیم و حقیقت انقلاب را دریابیم. بدون این معرفت، نگاهمان صحیح نخواهد بود.

نگاه زمینی، طالب زمین است و نگاه آسمانی، طالب آسمان. اگر با نگاه آسمانی به انقلاب بنگریم، خواهیم دید انقلاب، با جهنمِ روی زمین یعنی غرب که فقط زمین را می‌دهد، بسیار متفاوت است؛ لذا دیگر، تقاضاهایمان زمینی نخواهد بود و رو به آسمان حرکت خواهیم کرد؛ نگران سختی‌ها و کمبودها هم نخواهیم بود. در نتیجه آن آسمانی مطلق که باطنی‌ترین غیب هستی است، خواهد آمد و زمینی به ما خواهد داد که آسمانی است.

برگرفته از کتاب "انفجار نور و انتظار ظهور"، ج۲، صفحات ۱۵۳و ۱۵۴لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید