زن، آیۀ خدا

 

زن، نشانۀ خداست؛ آینه‌ای است که حق از او منعکس می‌شود؛ یعنی قدرت خدا، خالقیت، ربوبیت و رزاقیت او در زن تجلی یافته است.

زن، نطفۀ بی‌جان را در بطن خود پرورش داده، موجود زنده‌ای را به اذن الهی خلق می‌کند که اشرف مخلوقات است؛ در‌حالی‌که مرد هرگز نمی‌تواند همچون او، مظهر خالقیت و ربوبیت خدا باشد.

برگرفته از کتاب جمال مستور، صفحۀ 63 و 64.لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید