زن مربی، مرد مدیر

 

تفاوت زن ومرد در تکالیفشان است نه در کمالاتشان. یعنی به سبب ظهور اسماء جمالی در زن و لطافت روحی که خداوند به او عطا کرده، مسئولیت مادر‌شدن و تربیت نسل که نیاز به حوصله، محبت و مداومت خاصی دارد، به عهدۀ زن گذارده شده و زن مربی نسل انسانی است؛ یعنی مظهر اسم رب خداوند. اما مرد به خاطر سختی، قاطعیت و صلابتی که دارد، مدیر و مسئول کارهای سخت قرار داده شده است. برای همین خداوند در قرآن می‌فرماید: "الرجال قوّامون علی النساء". قوام‌بودن برتری مرد بر زن نیست. قوام‌بودن مسئولیت مدیریت خانواده در سختی‌های اجتماعی و کشمکش‌های اقتصادی است.

برگرفته از کتاب جمال مستور، صفحۀ 39 و 40لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید