سرمایه گران‌بهایی

اگر سرمایهٔ گران‌بهایی به ما بدهند با آن چه می‌کنیم؟

معلوم است؛ آن را در مسیری استفاده می‌کنیم که سوددهی بیشتری داشته باشد و به راحتی آن را به باد فنا نمی‌دهیم.
با‌ارزش‌ترین سرمایهٔ هستی را خداوند به ما داده است. جان و نفس ما، گران‌بهاترین سرمایهٔ خلقت است. با شناخت نفسمان، خدا را خواهیم شناخت و از بی‌نهایت اسماء او بهره خواهیم برد.

برگرفته از بحث عرفان نفسلطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید