سلوک در گذرگاه رجب

رجب و شعبان، همچون گذرگاهی است که سالک صادق را به شهر رمضان می‌رساند. اگر کسی مشتاق و همراه با فطرتی سالم در شریعۀ رجب وارد شود، با شستشوی جانِ خود، می‌تواند قدم‌های اساسی در سیر صعودی و عروج بردارد. اما قدم‌نهادن در این وادی، شرایطی دارد که مهم‌ترین آن اخلاص است. تنها کسی که نیتش از انجام اعمال "خالصاً لوجه الله" است، می‌تواند از تمام برکات و فیوضات این ماه، بهره‌مند شود.

برگرفته از کتاب "رجب شهرالله"، صفحۀ 13لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید