شمس وجود

اول شعاعی که از طلوع خورشید هستی تجلی کرد، "حقیقت حضرت محمد(صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم) است و بقیۀ شعاع‌های هستی، همه عین ربط به این شعاع اولیه هستند. خورشید، یک طلوع دارد و تمامی شعاع‌های بی‌شمار که در هستی پراکنده می‌شوند، نشأت گرفته از تجلی این طلوع و مراتب مختلفِ ظهور شعاع اولیۀ طلوع خورشید هستند. بنابراین این شعاع اولیه که همان روح پیامبر اعظم(صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم) است، در عمق، ذات و وجودِ نهانی تمامی مراتب هستی، وجود دارد و به آنها احاطه دارد.

کاش با یافتن این معرفت در قلبمان، حضور حضرت را نه در فکر و اعتقاداتمان بلکه در همۀ ابعاد زندگی و وجودمان‌مان بیابیم.

برگرفته از کتاب "تأثیر امام در تعدیل عواطف"، جلد 2، صص66 و 67لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید