شناخت بودِ خدایی امام

قلوب ما نباید امام را صوری، خیالی و حسّی بشناسد، بلکه باید به شناختِ "نحوه‌ی بودِ خدایی امام" در زمین برسد. نحوه‌ی وجود ایشان، ظهور ولایتشان در تمام عوالم هستی به عنوان مَظهر و آینه‌ی حق‌تعالی است. ایشان تنها واسطه‌ای هستند که می‌توانند هر آنچه خدا دارد را، به اذن خود او، بپذیرند و ظهور دهند؛ و این مَظهریّت مختص امام است و از احدی غیر او، صادر نمی‌شود.

کتاب قلب، عهدنامه الست؛ صفحه‌ی 40لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید