شهادت، سیر تا جوار محبوب

شهادت، سيري در وجود انسان است، تا آنجا که قابل شود همه‌ي هستي‌اش را در راه محبوب ببازد و محبوب از او بپذيرد. در اين سير، انسان شهادت‌طلب، قدم به قدم بندهاي تعلق، خودبيني، غيربيني و حتي محبت‌هاي مباح را از پاي روح مي‌گشايد، تا بتواند سبک‌بال، تا جوار خدا پرواز کند.

برگرفته از کتاب بشارت سرخ، صفحه‌ی 25لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید