شیعه، مرکز توجه شیطان

شیطان همواره بر صراط مستقیم الهی تله‌گذاری می‌کند و چون شناخت حقیقی امام زمان، صراط مستقیم است، پس اکثر ترفندهایش را برای ایجاد مانع در این زمینه به کار می‌برد!

دقیقاً به همین دلیل هم شیطان بیش از سایر ادیان و مکاتب، توجهش را به شیعه معطوف کرده است. او برای این‌که شیعه را از رسیدن به مقصد و آرمانش باز دارد یا حداقل آن را به تأخیر بیندازد، قوی‌ترین موانع خود را پیش پای او قرار داده است تا به آرزوی دیرینه‌اش -که اضلال انسان است- جامه‌ی عمل بپوشاند.

کتاب معرفت نور تا عصر ظهور، جلد اول، صفحه‌ی 24لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید