طاعت امام، طاعت خدا

کسانی که می‌گویند «قرآن و پیغمبر را داشته باش؛ اما امام لازم نیست»، در حقیقت خدا را اطاعت نکرده‌اند! جایی که اطاعت از امام نیست، اطاعت از رسول و خدا هم نیست. کسی که در مسیر اهل‌بیت‌-علیهم‌السلام- حركت نكند، بیراهه می‌رود و هرگز به مقصد نمی‌رسد. پس اگر شناخت امام نباشد، شناخت رسول-‌صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم- و به دنبال آن شناخت خدا هم ممکن نیست.

کتاب معرفت نور تا عصر ظهور، جلد اول، صفحه‌ی 58لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید