عاشق یار هستی یا جلوه‌ی یار؟

بعضی عاشق جلوه‌ی یارند؛ ولی از مدار او کنار می‌روند و دوباره برمی‌گردند؛ در وقت غذا با غذا هستند و در وقت فیلم با فیلم، گاهی هم با بچه و همسر کار دارند! اما برای عاشق حقیقی، خوردن و خوابیدن و دیگر اعمال از این قبیل، هرگز مانعِ عشقِ او نمی‌شود؛ چه، گویی محبوب روبرویش نشسته و او به عشق محبوب می‌خورد و می‌خوابد؛ به عشق او کودکش را در آغوش می‌گیرد و در همه چیز و با همه چیز، خدا را می‌بیند؛ این یعنی جنبه‌ی وجه‌اللهی همه چیز را دیدن!

کتاب شب قدر، معراج محبت، صفحه‌ی 88 و 89لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید