علی(علیه‌السلام) بشری فوق‌العاده یا فوق بشر

عده‌ای امام را فوق بشر می‌دانند، اما بشر فوق‌العاده بودن او را هم رد نمی‌کنند. اما عده‌ای ديگر امام را بشر فوق‌العاده می‌دانند، ليکن مقام نورانی امام را به عنوان واسطۀ فیض الهی، ادراک نمی‌کنند.

نتیجه چه می‌شود؟

همان که در جنگ صفین رخ داد. اهل سپاه حضرت علی(علیه‌السلام)، او را دوست داشتند؛ مؤمن‌ترین فرد می‌دانستند و به خاطر او خانه و زندگی‌شان را رها کرده و همراهش شده بودند؛ اما به‌محض اینکه قرآن‌ها بر سر نیزه رفت، قرآن را مقابل امام قرار دادند و اینگونه نتیجه گرفتند،"قرآن وحی الهی است و از یک بشر فوق‌العاده بالاتر است؛ پس حال که معاویه زیر لوای قرآن قرار گرفته، با او نمی‌جنگیم! اما علی(علیه‌السلام) اگر چه فوق‌العاده است، ولی به هر حال بشر است و بشر جایزالخطاست، پس دلیلی ندارد در اینحا از او تبعیت کنیم!" به‌این‌ترتیب بر‌خلاف نظر علی(علیه‌السلام) حاکمیت را پذیرفتند و او را نیز وادار به این پذیرش کردند!

و این سرآغاز شهادت حضرت به دست خوارج بود.

برگرفته از کتاب "ولایت اتمام نعمت"، ج 1، صفحات 131و132.لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید