قدم دوم

فقط با ظاهر نوراني، نمي‌توان به لقاء خدا رسيد و بايد توأم با عمل به دستورات ظاهري، به مرتبه‌ي بالاتر نيز وارد شد. مرتبه‌ي دوم وجود انسان، به تعبير حضرت علي عليه‌السلام، باطن است، باطن، جايگاه صفات است. اخلاق الهي به ما مي‌گويد اگر ذره‌اي رذيله در درونت باشد، اعمالت مقبول نيست و نزد خدا بالا نمي‌رود؛ هر چند از نظر فقهي، صحيح باشد و شرايط صحت عمل را داشته باشد. تكليف ما در اين مرحله آن است كه با برطرف کردن حجبی که بر وجود کشيده‌ايم، باطن را مجلاي تجليات الهي کرده، اسماء و صفات الهي را متناسب با ميادين مختلف از خود ظهور دهيم.

کتاب ذیقعده قعود در جایگاه بندگی, صفحه‌ی 26 و 27لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید