قساوت در تربیت فرزندان

تربیت با محبت و عشق میسر است. کسی که قساوت قلب و در نتیجه خشونت دارد، نمیتواند مربی باشد. اما خشونت، تنها تندخویی نیست. گاهی مادران از روی محبت افراطی و بدون چارچوب، از قرارگرفتن فرزندانشان در معرض هرگونه سختی جلوگیری میکنند. این هم نوعی خشونت و قساوت است. زیرا با این کار بذر وجودی کودک پرورش نیافته و رشد نخواهد کرد.

برگرفته از مبحث حسین(علیه‌السلام) رحمت واسعه، محرم و صفر 1436لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید