لئن شکرتم

امام باقر(علیه‌السلام) می‌فرماید هر پنج‌شنبه علومي از خدا بر ما افاضه مي‌شود كه علوم قبلی ما نسبت به آن هیچ است. اين همان حقیقت هو الشاكر و المشكور است. یعنی "لئن شکرتم لأزیدنّکم".

برگرفته از سخنرانی‌های استاد لطفی‌آذر، در خصوص ماه شواللطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید