مادر ابدی

هر انسانی می‌داند که روزی نطفه‌ای در شکم مادرش بوده است. با گذراندن دورانی در آن مکان و تغذیهٔ درست، مراحل نطفگی و جنینی را سپری کرده و نوزاد سالمی به دنیا آمده است. پس از خروج نیز، نوزادی و کودکی را با مراقبت مادر سپری کرده و سرانجام تمام قوای جسمی‌اش به رشد کامل رسیده است.

بنابر آیات قرآن و روایات، انسان صرف نظر از استعداد تکامل بشری، استعداد کمال انسانی و الهی نیز دارد. برای پرورش قوای انسانی، باید استعداد‌های انسانی در رَحِم معنویِ مادر معنوی، قرار گیرد و از تغذیه‌های متناسب این عالَم استفاده کند. 

محل ساخته‌شدن استعدادهای روحانی انسان، دامن ولایت حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) و تربیت و سرپرستی ایشان است.
اگر مو‌به‌مو با سیرهٔ حضرت فاطمه(سلام‌الله‌علیها)حرکت کنیم، به کمال ابدی خود می‌رسیم و سعادتمند می‌شویم.

برگرفته از بحث #مقام_حضرت_زهرا_سلام‌الله‌علیهالطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید