ماهِ برطرف کردنِ نقص‌ها

ماه رمضان، ماهي است که ما بايد از سفره‌اش براي دور کردن نواقص از خود بهره ببريم. ما در سیر نزول، هفتاد هزار حجب ظلماني و هفتاد هزار حجب نوراني گرفته‌ايم. نازل‌ترين حجاب ظلماني، گناه و حرام است. وقتي حرام و گناه را کنار گذاشتيم، تازه نواقص رو مي‌شود و اين نواقص را ماه مبارک برمي‌دارد.

کتاب رمضان ضیافت الله صفحه‌ی 23 و 24لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید