ماه رجب، ماه امیرالمؤمنین علیه‌السّلام

ماه رجب، ماه ولایت است. خداوند انسان کامل را برای ما، همچون باغبانی قرار‌داده که به‌وسیلۀ او، همۀ استعدادهای وجودمان به ثمر می‌رسد. مولود ماه رجب، همان انسان کاملی است که آمادۀ پرورش‌ وجود انسان‌ها و وجین علف‌های هرزه از وجودشان می‌باشد و چون ماه رجب، ماه ولایت است، زمینۀ اتصال وجودی به انسان کامل و درنتیجه پرورش ابعاد انسانی، مهیاتر از همیشه است. ازاین‌رو صاحب المراقبات می‌فرماید: "از آنجا که اتصال به خدا، بدون ولایت ممکن نیست، ماه رجب را ماه امیرالمومنین‌(علیه‌السّلام) هم عنوان کرده‌اند".

برگرفته از کتاب "رجب شهرالله"، صفحات 55 و 56.لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید