ماه رجب را شوخی نگیریم

ماه رجب، ماه عجیبی است! در این ماه، ندایی داده می‌شود که در سایر ماه‌ها نیست. عباداتش تأثیر بسیار دارد، تا آنجا که جان را آمادۀ ورود به عالم نور می‌کند؛ اما به این شرط که آن را شوخی نگیریم. وقتی به ما گفته‌اند در ماه رجب، اعمال خاصی انجام دهیم و دعاهای ویژه‌ای را بخوانيم، شوخی نکرده‌اند؛ پس حتی اگر فلسفۀ بسیاری از این اعمال را ادراک نکنیم، باید با قدم عبودی و با جان و دل، به آن‌ها عمل نماییم.

برگرفته از کتاب "رجب شهرالله"، صفحات 32 و 33لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید