ما خودمان عقل داريم

بارها شنيده‌ايم که عده‌اي مي‌گويند: ما خودمان عقل داريم و لزومي به اطاعت و تقليد از مرجع نيست! اما اينان بايد بدانند که عقلشان بالقوّه است و توان تشخيص هر چه را بايد، ندارد؛ از اين رو خداوند، انبياء و اولياء را فرستاده، که عقل‌ها را به فعليت رسانند و اولين قدم اين فعليت، آن است که انسان‌ها عقل خود را در استنباط احکام، به عقل آنان و در امتدادش به عقل مراجع تقليد پيوند زنند و از آن تغذيه کنند، تا آماده‌ي ورود به رتبه‌ي بالاتري از وجود خود شوند. پس اگر تا به حال اشتباه حرکت کرده‌ايم، با آغاز ماه ذي‌القعده، با غسل و نمازي که در اعمال يکشنبه‌ها‌ي اين ماه وارد شده است، توبه کنيم و از خدا بخواهيم ما را در اولين قدم، در جايگاه بندگي بنشاند.

کتاب ذیقعده قعود در جایگاه بندگی، صفحه‌ی 26لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید