مبغوض‌ترين

امام زین‌العابدین‌(علیه‌السّلام) می‌فرمایند: "مبغوض‌ترین شخص نزد حق‌تعالی کسی است که به سنت امام اقتدا می‌کند، اما به عمل او اقتدا نمی‌کند."[1]

مبغوض، صفت مدعیانی است که در مقام ادعا، اقتداکنندۀ امامند و در مقام عمل، اقتداکننده به نفسشان! این گروه، اشک‌ها می‌ریزند، احساس‌ها خرج می‌کنند، زیارت‌ها می‌روند، سینه‌زنی‌ها می‌کنند، اما در مقام عمل، از شئون خود یا غیر پیروی می‌کنند. در گفتار، مدعی اقتدای امام و محّب او هستند، ولی در عمل، از او تبعیت نمی‌کنند. دوازده امام)عليهم‌السلام) را قبول دارند و به آنها عشق می‌ورزند، اما در عمل خواست خود را ترجیح می‌دهند! درنتيجه این ادعاها و اعتقادات و ارادت‌های آن‌ها در قیامت، هرگز وزنی ندارد.

برگرفته از کتاب "تأثیر امام در تعدیل عواطف"، ج3، صفحات 32 و 33.

 


[1]. اصول کافی ج8 ص234لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید