محبت الهی، موهبت یا اکتساب؟

محبت الهی در قلب انسان‌ها، بر دو قسم است: موهبتی و اکتسابی. محبت موهبتی، بخشش الهی و بدون اختیار شخص است،که به همگان عطا شده‌است. نوع دیگر محبت، محبت اکتسابی است که در واقع، همان محبت موهبتی خداوند است که باید اشتداد پیدا کند و ظهور بیابد؛ یعنی فعال و کاربردی شود و در ابعاد ریز و درشت زندگی، مؤثر و کارآمد باشد. محبت اکتسابی، از آنجا که اختیاری است، یک سرنخش به خود ما بازمی‌گردد و در گرو حرکت ما در مسیری است که خداوند از طریق اهل بیت(علیهم‌السلام) گشوده است.

کتاب قلب، عهدنامه الست؛ صفحه 20لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید