مسیر، هموار می‌شود

فرد سالک، در طول سایر ماه‌ها باید مجاهده‌های بسیار کند و جان بکَند، تا بتواند حجب ظلمانی و نورانی را از قلب خود پاک کند، تا از این طریق به قرب الهی نایل شود؛ ولی در ماه رجب، تنها زحمت و مجاهدت نیست که انسان را حرکت می‌دهد؛ بلکه جلوات و عنایات حضرت حق است که عبد را بالا می‌برد.

کتاب رجب شهرالله، صفحه‌ی 30 و31لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید