مشت به شیطان

فرق قبل از ماه رمضان با بعد از آن این است که آن موقع شیطان تو را بازي می‌داد، حالا تو شيطان را بازي مي‌دهي! چون نوراني شده‌ای، مكرها و وساوس او را مي‌فهمي و در مقابل، مشت محكمی به او مي‌زني!

برگرفته از سخنرانی‌های استاد لطفی‌آذر، در خصوص ماه شواللطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید