مقصود از حج

حج و ديگر عبادات، ابزاري براي عبوديت و مقدمه‌ي آن هستند. عبوديت، محور و مرکزي است که عبادات بايد حول آن بچرخند، تا به نتيجه‌ي مطلوب برسند. "عبوديت" يعني خود را کنار گذاشتن؛ راه فنا در پيش گرفتن و با فنا، رو به مقصد آوردن؛ يعني در تمام صحنه‌هاي زندگي بفهمم که من ظهور آن ذاتم و اوست که در من کار مي‌کند.

برگرفته از کتاب سلوک حج، صفحه‌ی 26 و 27لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید