ملائکه به کدام قلب نازل می‌شوند؟

در شب قدر، برای رقم‌زدن یک سال ما، به گذشته‌مان نگاه نمی‌کنند؛ بلکه فقط حالِ ما را می‌نگرند و حالِ انسان، قلب اوست.

در این شب، ملائکه پس از نزول، درِ تمام دل‌ها را می‌زنند. اگر ببینند در قلب، طلب دنیاست، به‌سرعت جدا می‌شوند؛ چون سنخیت با ماده ندارند. اما اگر ببینند گرایش دل، به معناست و فقرش را ادراک می‌کند، اگرچه گناه هم دارد، در سوز و ندامت و شرم است، وارد آن قلب می‌شوند و او را در مسیر طلبش و در مسیر آمرزش، یاری می‌دهند.

شب قدر، شب احیای قلب صفحات 13، 20و21.
 لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید