ملائک صف کشیده، آماده‌اند

رجب، ماه الله و ماه مقام جمع‌الجمعی خداست. یعنی تمام اسماء الهی در ماه رجب پایین آمده‌اند، تا کار کنند. البته اسماء هم‌اکنون نیز در دایرۀ وجود -یعنی جبروت، ملکوت و ناسوت- توسط فرشتگان و با جلواتی که در این عوالم دارند، کار می‌کنند. اما در ماه رجب، همۀ این اسماء، در عالم ماده صف کشیده‌اند، تا انسان را به‌طور ویژه پرورش دهند.

جبرائیل با اعوان و انصارش صف کشیده، تا تعلیم دهد. میکائیل با اعوان و انصارش صف کشیده، تا روزی دهد. عزرائیل با اعوان و انصارش صف کشیده، تا زشتی‌ها را بگیرد و بمیراند. فرشتگان با اعوان و انصارشان همگی پایین آمده‌اند، تا دهری کار کنند. این خاصیت ماه رجب است و در هیچ کدام از ماه‌های دیگر از این خبرها نیست.

راحت بگويم، ماه رجب، ماه يکی‌شدن با صفات خداست؛ ماه يکی‌شدن با اسماء خدا و به سوی قرب حرکت‌کردن است.

آری خداوند در ماه رجب برای آنان که تشنۀ توحید هستند و این تشنگی را ادراک می‌کنند؛سفره‌ای خاص گسترده است.

برگرفته از کتاب "رجب شهرالله"، صفحات 44و45لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید